CREATE NEW ACCOUNT | LOG IN

Anouncement


* Kindly log in and then check on Announcement for the details
News

ALU-ALUAN

Selamat datang. Sistem ini merupakan versi pertama yang dibangunkan bertujuan untuk penyelidikan bagi mengkaji kecenderungan dan personaliti pengguna aplikasi e-learning. Penyelidikan ini memainkan peranan penting dalam merekabentuk kerangka pengesahan pengguna berdasarkan kriteria dan mekanisma tertentu. Semoga Allah merahmati dan memudahkan urusan kepada semua yang terlibat dalam penyelidikan ini. Sekian terima kasih.

TAHNIAH!

Tahniah diucapkan kepada Siti Fairuz Nurr Sadikan atas kejayaan memenangi 1 anugerah khas, 7 pingat emas, 2 pingat perak dan 1 pingat gangsa dalam 4 pertandingan inovasi sepanjang tahun 2019

1 ANUGERAH KHAS, 2 EMAS, 1 PERAK, 1 GANGSA
International Science And Social Science Innovation Competition (i-SIC2019)
Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan

2 EMAS
National Innovation and Invention Competition 2019 (NIICe2019)
Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, Johor

1 EMAS 1 PERAK
INTERNATIONAL INVENTION & INNOVATIVE COMPETITION (InIIC) Series 2/2019
Palace of the Golden Horses, Selangor

2 EMAS
BREAKTHROUGH INVENTION, INNOVATION & DESIGN EXHIBITION (BIIDE2019)
UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub, Pahang

 


Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Kampus Jasin, Melaka
Tel No: +606-2645000 | Fax No: +606-558 2313
website: www.melaka.uitm.edu.my | e-mail: melaka[at]uitm.edu.my