CREATE NEW ACCOUNT | LOG IN

Anouncement
NEW ANNOUNCEMENT FOR STUDENTS
CSC253 at 2019-12-13|10:27:27am : CSC253 Group Project Presentation
CSC134 at 2019-12-12|11:04:51am : Project Presentation at Makmal PERSIS on Friday (Dec 13)
CSC401 at 2019-12-12|10:55:38am : Test 2 at 5 PM, Friday (Dec 13) at DS1
CSC253 at 2019-12-10|11:00:23am : Rubrik for Project Presentation
CSC134 at 2019-12-02|12:33:21pm : Test 1 (Part A and Part B)
STID1103 at 2019-11-28|08:20:11am : Quiz 2
STID1103 at 2019-11-08|03:50:32am : IMPORTANT!!! Registration deadline (STID1103)
CSC253 at 2019-11-08|03:46:58am : WWW
CSC253 at 2019-10-29|03:27:39am : Individual Project Submission (Softcopy)
CSC570 at 2019-10-16|01:02:29am : TEST 1 (22 OCT, MONDAY: Bilit Tutorial 1)
CSC253 at 2019-10-14|02:07:49am : Project 1 - Submission
CSC253 at 2019-10-14|01:58:22am : CSC253 - Test 1
CSC253 at 2019-09-24|09:48:22am : Lab 2 Submission
CSC253 at 2019-09-20|05:58:06am : Lab Exercise
CSC401 at 2019-09-17|04:33:03am : Lab 1 (MS Word) submission deadline


* Kindly log in and then check on Announcement for the details
News
[BAHASA MELAYU]
Selamat datang. Sistem ini merupakan versi pertama yang dibangunkan bertujuan untuk penyelidikan bagi mengkaji kecenderungan dan personaliti pengguna aplikasi e-learning. Penyelidikan ini memainkan peranan penting dalam merekabentuk kerangka pengesahan pengguna berdasarkan kriteria dan mekanisma tertentu. Semoga Allah merahmati dan memudahkan urusan kepada semua yang terlibat dalam penyelidikan ini. Sekian terima kasih.

 


Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Kampus Jasin, Melaka
Tel No: +606-2645000 | Fax No: +606-558 2313
website: www.melaka.uitm.edu.my | e-mail: melaka[at]uitm.edu.my